Hem Tillbaka

Är det sant att Jesus är min broder, sgt 250

[1]
Är det sant att Jesus är min broder?
Är det sant att arvet hör mig till?
O så bort med alla tåre floder,
bort med allt som här mig ängsla vill!

[2]
Gud min broder, under över under!
Större nåd väl aldrig tänkas må.
Fast jag ej kan se det alla stunder
är jag salig på hans ord ändå.

[3]
Fast jag aldrig tror det som jag ville,
är dock saken alltid lika sann.
Ej i tvekan jag min frid förspille,
efter Jesus aldrig ljuga kan!

[4]
Han har sagt: min Fader, eder Fader,
han har sagt: min Gud och eder Gud.
O min arma själ, är du ej glader
att ock du har fått ett sådant bud?

[5]
O det broderskapet, se det gäller
mer än allt vad här man nämna kan,
ty i bredd med Jesus det mig ställer,
ger mig rätt till samma arv som han.

[6]
Samma arv däruppe i det höga,
samma himmel, samme Gud och Far.
Herre, Herre, öppna blott mitt öga
för de skatter jag dock verkligt har!