Hem Tillbaka

När Jesus dog på Golgata, sgt 643

[Vers 1]
När Jesus dog på Golgata han evig seger vann
och ifrån syndens och dess makt han helt befria kan
och när jag fri från skuld och som och otro blivit här
han mig till härlighetens rike bär

[Ref]
Till himmelen jag går, dit synden aldrig når
ett härligt land där härskar evigt vår
Dess sol är Herren själv där flödar livets älv
O syskon låt oss alla mötas där

[Vers 2]
Min vandring nu mot ljuset går i Jesu helga spår
Han leder mig vid handen torkar milt var smärtans tår
är vägen svår och stening bär han mig med vädlig arm
och i hans närhet tystnar stridens larm

[Vers 3]
Mitt samfund är i himlen mitt banér är kärleken
och andens gåva, gudasänd, är panten på mitt hem
Jag reskost fått av Herren i hans helga Ords förråd
och hem ha mig ledsagar med sin nåd