Hem Tillbaka

På Gud och ej på eget råd (Ps 634)

[Vers 1]
På Gud och ej på eget råd
vill jag min lycka bygga
till Faderns vishet, makt och nåd
med barnsligt hopp mig trygga
Han allt förmår, han allt förstår
och allting som han giver
hans barn till nytta bliver

[Vers 2]
Jag vet att både natt och dag
på denna jord behövas
att vilja tro och sinnelag
i livet måste prövas
Sa har jag lärt blott det är värt
att lita till i livet
som av Guds nåd är givet

[Vers 3]
All världens makt är bräcklighet
och ingenting att äga
Och all min självtillräcklighet
för Gud skall intet väga
Ett vet jag visst att Jesus Krist
i trofasthet är nära
Hans kärlek skall mig bära