Hem Tillbaka

Under ditt blod, sgt 569

[Vers 1]
Behåll min själ från dag till dag
Under Ditt blod, under Ditt blod
All otro synd och fruktan tag
Under Ditt dyra blod

[Ref]
Under Ditt blod, Ditt dyra blod
Under Din rena hälsoflod
Håll mig Herre från dag till dag
Under Ditt dyra blod

[Vers 2]
Det syndarns enda tillflykt är
Under Ditt blod, under Ditt blod
ty full förlossning gives här
Under Ditt dyra blod

[Vers 3]
O fyll mig med dig själv o Gud
Under Ditt blod, under Ditt blod
och lär mig lydnad för ditt bud
Under Ditt dyra blod

[Vers 4]
En ljuvlig frid i hjärtat bor
Under Ditt blod, under Ditt blod
Guds gåvor sjänker glädje stor
Under Ditt dyra blod

[Vers 5]
Bevara mig från stund till stund
Under Ditt blod, under Ditt blod
och gör mig ren i hjärtats grund
Under Ditt dyra blod