Hem Tillbaka

Om det inte är sannt

[Vers 1]
Han kom från en värld fylld av kärlek,
hit till vår mörka jord
För att visa den väg vi skall vandra
och han talade kärlekens ord

[Kör]
Om det inte är sant, finns havet inte mer,
Inga mänskor som ler, inga vänner som ber.
Om det inte är sant, blir dagen till natt,
man hör inga skratt, om det inte är sant.

[Vers 2]
Den sista mänska Han mötte,
innan Hans liv rann ut,
var en man som bad om en tanke,
men som fick ett liv utan slut.