Hem Tillbaka

Alltid vill jag lovsjunga

[Vers]
När jag står här inför Dig min Far
fylls mitt hjärta av tacksamhet
Jag ser på allt det goda som jag har
och hur Du visar mig Din trofasthet
Jag lyfter mina ögon ser på korset där Du dog
och hur Du betalat priset med Ditt dyrbara blod
Jag vet att det finns inget annat liv för mig
jag vill vandra på den väg som Du har förberett för mig

[Stick]
Herre, hjälp mig alltid att leva nära Dig
Helig Ande fyll mig, jag längtar efter Dig

[Refräng]
Alltid vill jag lovsjunga Ditt underbara namn
Jesus, Jesus
Alltid vill jag lyfta mina händer inför Dig
Jesus, Jesus
Allt jag är, allt jag har, tillhör Dig, Du min Far
Ingenting kan skilja mig från kärleken i Dig
Alltid vill jag lovsjunga Ditt underbara namn
Jesus, Jesus