Hem Tillbaka

Herre, vår Herre, sgt 329

[Refräng]
Herre, vår Herre, hur härligt är Ditt namn
Hela jorden är full av din Härlighet
Herre, vår Herre, hur härligt är Ditt namn
Hela jorden är full av din Härlighet

[Vers 1]
Himlarna förtäljer din ära och din makt
fästet förkunnar dina händers verk

[Vers 2]
Kom låt oss tillbe vår herre och vår Gud
Låt oss böja knä inför vår Skapare

[Vers 3]
Herre jag vill jubla och sjunga om din makt
varje morgon tacka för din stora nåd

[Vers 4]
Så vill jag Dig lova så längr jag är till
i Ditt namn jag lyfter mina händer