Hem Tillbaka

Förundrad jag hör ett glädjens bud

[Vers 1]
Förundrad jag hör ett glädjens bud
att syndare nåd Han ger
den blinde får sin syn, den fångne gör Han fri
när frälsningens under sker

[Vers 2]
Guds nåd från min fruktan löste mig
nu lycklig och glad jag tror
den stund jag kunde se
min synd försonad var
blev nåden oändligt stor

[Vers 3]
Jag prisar min Gud som ofta fört
min själ genom prövning svår
Den nåd som intill nu
mig ständigt skyddat har
är nog tills jag himlen når

[Vers 4]
Och när i mångtusen är vi där
har sjungit den nya sång
då blott en liten stund
för oss har svunnit hän
av evigheten lång