Hem Tillbaka

Gyllne Morgon, sgt 655

[Vers 1]
När den gyllne morgon skördemännen gå
fram att trohetslönen utav Herren få,
skall basunen ljuda över hav och land,
änglar träda fram och räcka dem sin hand.

[Refräng]
Gyllne morgon, gyllne morgon
sista natten svunnit hän.
Vi gå ut att möta Frälsaren med fröjd,
Halleluja, ära vare Gud i höjd

[Vers 2]
När den gyllne morgon de avsomnade
träda fram ur gravarna att Herren se
jubelrop och sång skall fylla himmelen
ty de kära evigt mötas få igen

[Vers 3]
Denn gyllne morgon inför tronen där
de av glädje stråla vilka gräto här
ty det första är förgånget anden fri
jordisk sorg och möda evigt är förbi

[Vers 4]
När den gyllne morgon kommer med sin glans
skall och jag då räknas såsom en av hans?
Skall du vara med uti den stora kör
som till lammets ära sina harpor rör?