Hem Tillbaka

Jag slipper sörja ty Gud är när, sgt 547

[Vers 1]
Jag slipper sörja, ty Gud är när
Han sörjer själv för mitt vara
och mig och bördan han ständigt bär
i dagar mulna och klara

[Refräng]
En morgondag har jag icke sett
min gårdag redan är fjärran
Vad jag behöver har han berett
och se, idag hjälper Herran

[Vers 2]
Är Gud min fader, vad sörja då
Sitt barn han aldrig förglömmer
Han jämnar vägen, den jag skall gå
fast han i molnet sig gömmer

[Vers 3]
Han är en fader så underbar
Varför av sorger gå bunden
För minsta fågel han omsorg har
så ock för sippan i lunden

[Vers 4]
Åt sparven giver han dagligt bröd
fast ingen lada han äger
Den hörs ej klaga för brist och nöd
där glad den reder sitt läger

[Vers 5]
Visst är jag lycklig för varje dag
och glad för den som är fjärran
När sparven sjunger, då sjunger jag
ty se idag hjälper Herran