Hem Tillbaka

Golgata täcker min skuld

[Vers 1]
Så dyrt och så kärt, mer än guld för mej värt
Är det budskap som kom till min själ
Om att frälsaren dog och min synd på sej tog
Att Golgata täcker min synd

[Kör]
Golgata täcker min skuld,
mitt fläckade liv, min synd
han dog för mej, straffet tog han på sej
Ja, Golgata täcker min skuld

[Vers 2]
Den törnenas krans, som på korset blev Hans
Ja, den bar han för Dej och för mej
O, jag böjer mej ner och förkrossad jag ser,
att Golgata täcker min skuld

[Vers 3]
Hur härligt en gång, när jag höjer min sång
för att prisa min frälsare kär
Av nåd skall jag då, bland de saliga stå
för Golgata täcker min skuld