Hem Tillbaka

En liten stund med Jesus (gospel arr)

[Intro]

[vers 1]
En liten stund med Jesus,
o, vad den jämnar allt
och ger åt hela livet
en ny och ljus gestalt
När jag är trött av vägen
och allt som möter mig
en liten stund med Jesus
och allt förändrar sig (Oh) (Oh) (Oh) (Oh)
(Oh) (Oh) (Oh) (Oh)

[vers 2]
En liten stund med Jesus
och hjärtats oro flyr,
och blicken vändes åter
från jordens små bestyr
till (Oh) livets verkligheter,
de ting som ej förgås (Oh, Oh)
när himlarna och jorden
av sin förvandling nås. (Oh, Oh, Oh, Oh) (Oh, Oh, Oh, Oh)

[vers 3]
En liten stund med Jesus,
vad kraft den har med sig,
vad lust den ger att vandra
på Herrens viljas stig,
vad mod den ger att leva
och lida för hans namn,
en ljuvlig försmak redan
av vilan i hans famn.
(Oh) (Oh) (Oh) (Oh)
(Oh) (Oh) (Oh) (Oh)

[vers 4]
Så giv mig käre Herre,
ja, giv mig ofta då
en liten stund med Jesus
i hemmets tysta vrå
Mitt hjärtas djupa längtan
är denna enda blott
en evighet med Jesus
och allt, ja allt är gott