Hem Tillbaka

Vi har en segersång, sgt 578

[vers 1]
Vi har en segersång. Vi har en segersång
en sång som ger nytt mod när allt är mörkt och svårt
den frigör hjärtats tro och tvingar mörkret bort
en glädjesång, en segersång, en lovsång

[vers 2]
Vi har en segerkraft. Vi har en segerkraft
en hjälpare från Gud som i vårt hjärta bor
den frigörs till vår hjälp när vi på Jesus tror
för varje dag en segerkraft, Guds ande

[vers 3]
Vi har en segertro. Vi har en segertro
en tro som flyttar berg, all fruktan måste fly
jag vilar i Guds nåd, som varje dag är ny
med framtidstro, en segertro på Jesus

[vers 4]
Vi har ett segernamn. Vi har ett segernamn
ett namn som evigt är långt över alla namn
på Golgata Guds son den största seger vann
ett härligt namn, ett segernamn är Jesus