Hem Tillbaka

Det folk som vandrar i mörker, ps 489

[Intro]

[Vers 1]
Det folk som vandrar i mörker
får se ett underbart ljus.
Ja, över dödsskuggans länder
ett ljus skall brinna så klart.
Då lättar själarnas ångest,
och glädjen växer till sång.
Messias kommer till jorden,
som Gud har lovat en gång.

[Vers 2]
Ett barn är fött till vår räddning
Guds son tar männskogestalt
Man han är världarnas Herre, ty han är grunden till allt
Han för oss in i sitt rike och styr med kärlekens makt
Hans herravälde skall råda till jordens yttersta trakt

[Vers 3]
Så stor är Gud i sin vishet,
ja, underbar i sitt råd
som banar vägar till livet och skänker syndare nåd
Hans kraft ej någonsin mattas, han giver löften och bud
i helighet och i kärlek så hög och väldig är Gud

[Vers 4]
En evig Fader oss söker. På vilja vägar vi gå
Men god och öm är den handen som alltid söker oss nå
Din konung nu till dig kommer. Han står här mitt i vår tid
I dag Guds rike är nära med salighet och med frid