Hem Tillbaka

Här växlar det av dagar, sgt 466

[Vers]
Här växlar det av dagar år av
vinter sommar höst och vår
och knappt är livets middagstid förrn
aftonen tar vid

[Refräng]
Men Jesus är densamme än
Förblir och är min bäste vän
Hans nåd av ingen växling vet
är av evighet

[Mellan]
_ _

[Vers 2]
Snart sol går ned för sista gång
för mig och tystnat har min sång
men då hso Gud återstår
Ett evigt jubelår

[Vers 3]
Ty över Sions helga stad
Jag skådar och i tron är glad
en evig sol, en härlig dag
min längtan till behag

[Vers 4]
Och närjag hunnit dit en gång
i Mose och i Lammets sång
jag sjunga skall på högre vis
Gud vare tack och pris