Hem Tillbaka

Det er makt i de foldede hender, 346

[Vers 1]
Det er makt i de foldede hender
I seg selv er de svake og små
Men mot allmaktens Gud du dem vender
Han har lovet at svar skal du få

[Refr]
Det er svar underveis, engler kommer med bud
Om det drøyer, det fram dog skal nå
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på Meg, og du hjelpen skal få

[Vers 2}
Du som ber for ditt barn, dine kjære
Er i forbønn fra år og til år
Om du tålmodets lekse må lære
Himlens bønnesvar klart skal du se

[Vers 3]
Det er makt i de foldede hender
Når i Frelserens navn du får be
Og engang når du livsløpet ender
Hvert et bønnesvar klart skal du se