Hem Tillbaka

Namnet Jesus, i det namnet är jag fri


Namnet, namnet Jesus
I det namnet är jag fri
Namnet, namnet Jesus
I det namnet finns befrielse från synd