Hem Tillbaka

När vi alla hjälpas åt, sgt 420

[Vers 1]
Det finns ljus och glädje, finns kraft och hopp
på gemensam färd framåt, när vi såsom lemmar
i samma kropp uti kärlek hjälpas åt

[Ref]
När vi alla hjälpas åt
när vi alla hjälpas åt
verket framgång får lätt blir bördan vår
när vi alla hjälpas åt

[Vers 2]
Det är skönt att ensam i tjänsten stå
och likt Mästarn göra väl
Ännu mer, när många tillsammans stå
med ett hjärta och en själ

[Vers 3]
Kunna myror bygga en stack av strå
samla bin sin kupa full
o hur mycket vi med Guds nåd förmå
för hans dyra kärleks skull

[Vers 4]
O, så gör oss Herre till ett i dig
fyll med nit och tro vårt bröst
Med din Ande oss för din tjänst invig
var vår starkhet och vår tröst