Hem Tillbaka

Stor är Din trofasthet (sgt 554, ps 636)

[Vers 1]
Stor är din trofasthet, min Gud och Fader
växlingens skugga ej finnes hos Dig
Evig din kärlek är, ditt verk dig vittne bär
att Du den samme är evinnerlig

[Refräng]
Stor är Din trofasthet, stor är Din trofasthet
Ny varje morgon din nåd emot mig
var dag du åt mig ger det som du nyttigt ser
Stor är Din trofasthet, Herre mot mig

[Vers 2]
Våren och sommaren, hösten och vintern
Solen och stjärnorna på himlen blå
Allt vad du skapat har del uti lovet tar
Säger hur underbar Gud är ändå

[Vers 3]
Rening från synd Du ger frid som förbliver
Kraft för var dags behov år efter år
Framtiden ljus och lång möter jag nu med sång
tills jag hos dig en gång vid målet står