Hem Tillbaka

Jesus har gjort allt

[Vers 1]
Jag hör min Herres röst:
I dig själv är du svag
Bed och vaka i din nöd
Finn dig själv i livets bröd

[Refräng]
Jesus har gjort allt
Priset är betalt
Han lossat mig från syndens band
Han gjort mig vit som snö

[Vers 2]
För endast utav nåd
har jag frälsningen till skänks
Jag blev tvättad i det blod
som flöt fram från korsets stam

[Vers 3]
När till slut jag himlen når
Kristus torkar varje tår
Hela evigheten lång
vill jag tacka med min sång

[Stick]
Prisa han som tog vår skuld
och gav oss liv på nytt igen
Prisa han som tog vår skuld
och gav oss liv på nytt igen