Hem Tillbaka

Jag önskar få se Jesus

[Vers 1]
I himlen finns det mycket som jag längtar att få se,
som aldrig här jag riktigt kan förstå.
Men när dess portar öppnar sej
dess skönhet skall sej te,
då önskar jag se Jesus först ändå.

[Kör]
Jag önskar få se Jesus först av allt,
min syndaskuld på korset han betalt.
Och så i evighet, få se Hans härlighet.
Jag önskar få se Jesus först av allt.

[Vers 2]
Jag vill få se de gyllne gator pärleportars rad,
och boningarna Gud berett oss där.
Och livets träd vid livets älv i levande Guds stad,
men först ändå se Jesus som han är.

[Vers 3]
Jag vill få se de män och kvinnor varom Bibeln lär,
som stått för Gud och gjort vad han befallt.
Och alla mina kära sen som väntar på mej där,
men Jesus vill jag dock se först av allt.