Hem Tillbaka

Namnet Jesus, sköna namnet Jesus

[Ref]
Namnet Jesus sköna
Namnet Jesus
I det namnet Jesus
har jag liv i dag

[Vers 1]
Jag ska alltid prisa namnet Jesus
I det namnet finns befrielse från synd
Alla andra namn ska blekna
men Hans namn ska alltid leva
och det strålar klart av härlighet och ljus
det är sången i min Faders hus

[Vers 2]
Snart ska porten öppnas till Guds himmel
jag är hemma och jag ser Hans ansikte
Det var Han som bar det namnet
och Han gav det namnet skönhet
när han vandrade bland oss i ödmjukhet
och på Golgata vi såg Hans härlighet