Hem Tillbaka

Låt mig få höra om Jesus, 46

[Vers 1]
Låt mig få höra om Jesus,
skriv på mitt hjärta vart ord.
Sjung för mig sången så dyrbar,
skönaste sång på vår jord.
Sången som änglar i natten,
sjöngo för herdar en gång:
Ära till Gud i det höga,
frihet från bojornas tvång.

[Refräng]
Låt mig få höra om Jesus,
skriv på mitt hjärta vart ord.
Sjung för mig sången så dyrbar,
skönaste sång på vår jord.

[Vers 2]
Säg mig det åter och åter,
hur på vår jord han gick kring.
Frestad, föraktad och ringa,
ägande själv ingenting.
Synderna mina dem bar han,
smärtorna tog han på sig.
Redo att hela och hjälpa,
redo att uppoffra sig.

[Vers 3]
Låt mig få höra om korset,
kvalen och smärtan han led!
Visa mig graven i berget,
där man hans kropp lade ned.
Kärlek, o viska det åter,
det var för mig, som han dog,
det var för mig som han uppstod.
Herre, min Gud, det är nog!