Hem Tillbaka

Min framtidsdag är ljus och lång, ps 302

[1]
Min framtidsdag är ljus och lång,
den räcker bortom tidens tvång,
där Gud och Lammet säll jag ser
och ingen nöd skall vara mer.

[2]
Ett oförgängligt arv jag har,
i himlen är det i förvar,
och under prövotiden här
min Fader ger vad nyttigt är.

[3]
Pris vare Gud som ställt det så!
Nu slipper jag att ängslig gå,
för mig han alltid sörja vill,
vad än som här må stöta till.

[4]
Så har jag frid uti min själ
och sjunger lycklig: allt är väl!
Jag vandrar trygg vid Faderns hand,
han leder mig till livets land.

[5]
Men, Herre Jesus, lär du mig
att leva mera helt för dig
den lilla tid jag har igen
på vägen hem till himmelen.