Hem Tillbaka

Jag vill lova, Jag vill ge Dig all min lovsång

[Intro]

[Vers]
Jag vill lova, och prisa Ditt namn
Jag vill sjunga av hela min själ
Jag vill söka Dig alla dar
Jag vill lämna mitt liv till Dig Far

[Refräng]
Jag vill ge Dig all min lovsång
Jag vill ge Dig allt mitt lov
Bara Du är värd att tillbe
Bara Du är värd mitt hjärtas sång

[Vers 2]
Jag vill tillbe Dig som min Kung
Jag vill tjäna ge Dig allting
Jag vill lyfta min blick till Din tron
Jag förtröstar på Dig Du Guds Son