Hem Tillbaka

O store Gud, sgt 11 (v1,5,6)

[Vers 1]
O store Gud, när jag den värld beskådar,
Som du har skapat med ditt allmaktsord,
Hur där din visdom leder livets trådar,
Och alla väsen mättas vid ditt bord.

[Kör]
Då brister själen ut i lovsångsljud:
O store Gud! O store Gud!
Då brister själen ut i lovsångsljud:
O store Gud! O store Gud!

[Vers 5]
När tryckt av synd och skuld jag faller neder
Vid Herrens fot och ber om nåd och frid
och han min själ på rätta vägen leder
och frälsar mig från all min synd och strid

[Vers 6 #]
När en gång alla tidens höljen falla
Och jag får skåda det jag nu får tro
Och evighetens klara klockor kalla
Min frälsta ande till dess sabbatsro

[Kör 2 #]
Då brister själen ut i lovsångsljud
Tack store Gud! Tack store Gud
Då brister själen ut i lovsångsljud
Tack store Gud! Tack store Gud