Hem Tillbaka

Min Gud tillhör äran, sgt 691


Min Gud tillhör äran
Min Gud tillhör äran
Min Gud tillhör äran
för allt som han gjort
med sitt blod har han frälst mig
med sin kraft har han lyft mig
min Gud tillhör äran
för allt som Han gjort