Hem Tillbaka

O, hur saligt att få vandra, ps 300

[Vers 1]
O, hur saligt att få vandra
hemåt vid vår Faders hand
Snart vi slutat ökenfärden
och går in i Kanaans land

[Kör]
Härligt sången där skall brusa
stark som dånet av en vattuflod
Äran tillhör Gud och Lammet
som oss vunnit med sitt blod

[Vers 2]
Här vid älvarna i Babel
tystnar ofta nog vår sång
men vi väntar bättre dagar
i Jerusalem en gång.

[Vers 3]
Intet mörker där skall vara,
inga tårar, ingen nöd,
ingen synd och ingen plåga,
ingen djävul, ingen död.

[Vers 4]
Här vi skiljs ifrån varandra,
här är möda, sorg och strid,
men uti den gyllne staden
snart vi mötas får i frid.

[Vers 5]
O, må ingen bli tillbaka
här i denna mörka värld.
Må vi alla där få mötas
efter slutad pilgrimsfärd.