Hem Tillbaka

Ovan där randas morgonen

[Vers 1]
Prövningar vi möta få
och vi ofta ej förstå Herrens vägar
när Han önskar, att vi himlen skola nå
Sina barn Han leder här, genom sorger och besvär
Vi förstår Hans vägar bättre ovan där

[Refräng]
Ovan där randas morgonen
och därhemma samlas helgonen
Vi skall då förtälja om vår resa här
Vi förstår Hans vägar bättre ovan där

[Vers 2]
Här vi känna brist och nöd,
sakna ofta hjälp och stöd,
trötta anden hungrar, törstar,
under ökenfärden här.
Men vi tro på Herren Gud,
lita helt uppå Hans bud.
Vi förstår Hans vägar bättre ovan där

[Vers 3]
Frestarn lägger ut försåt,
snaror på vårt levnadsstråt,
hjärtat gråter för vart fåfängt ord
och tanklös gärning här,
och i prövningarnas ugn
är ej lätt att vara lugn.
Vi förstår Hans vägar bättre ovan där.