Hem Tillbaka

Guds Ande är nu här, 382

[Vers 1]
O sprid det glada bud, en hälsning ifrån Gud
till varje människobröst, som längtar efter tröst
Tusen tungors ljud tillsammans prisa Gud
ty Anden kommen är

[Refräng]
Guds Ande är nu här, Guds Ande är nu här
Vår hjälpare från Gud är sänd i världen ut
O sprid det glada bud i hela världen ut
Guds Ande kommen är

[Vers 2]
Den långa natten flyr, en härlig morgon gryr
Ett glädjebud jag hör, som syndarn salig gör
att Jesus synden bar, och Han uppstått har
Guds Ande kommen är

[Vers 3]
Guds Ande, Faderns tolk, är sänd till jordens folk
Han budet till oss bär, att allt fullkomnat är
O kärlek djup och stor, som i Guds hjärta bor
Nu Anden kommen är

[Vers 4]
O sjung låtet ekot fly, högt upp mot himlens sky
tills helgonen i höjd, instämmer i vår fröjd
tills hjärtan folk och land, för Jesus står i brand
Guds Ande kommen är