Hem Tillbaka

Dig tillhör äran, o Guds rena Lamm, ps 497

[Intro]

[Vers 1]
Dig tillhör äran, o Guds rena Lamm,
du som seger vunnit upp på korsets stam.
Törnekrönte konung,
tag vår hyllningsgärd,
du, vår Herre Jesus, är all ära värd.
Dig tillhör äran, o Guds rena Lamm,
du som seger vunnit upp på korsets stam.

[Vers 2]
Seger du vunnit över ondskans makt.
Dödens mörka välde är dig underlagt.
Intet oss förfärar när du med oss är,
glädje och förtröstan ger du, Herre kär.
Dig tillhör äran, o Guds rena Lamm,
du som seger vunnit uppå korsets stam.

[Vers 3]
Frälsare, ta oss i din tjänst envar,
giv oss kraft från höjden som du lovat har.
Fridens furste, led oss,
var vårt säkra stöd,
du som evigt råder över liv och död.
Dig tillhör äran, o Guds rena Lamm,
du som seger vunnit uppå korsets stam.