Hem Tillbaka

Vad är en människa

[Vers 1]
Herre vår Herre, väldig i makt
Vi vill besjunga Dig, i all Din prakt
Trots all Din väldighet, ser Du till mig
Vet att Du känner mig, jag fruktar ej

[Refräng]
Och när vi ser Din himmel
Dina fingrars sköna verk
Ja vad är då en mänska,
att Du tänker på mig

[Vers 2]
Trofast och rättvis är, du Gud mot mig
Griper i nöden in, beskyddar mig
Du är vår säkra borg, vår trygga hamn
Om vi går nära Dig, sviker Du ej

[Stick]
Då stiger sången inom mig
Jublande glädje inför Dig
Kom Herre låt Din vilja ske
Regera i all evighet