Hem Tillbaka

O store Gud, ps 11 (v1,2,6)

[Vers 1]
O store Gud, när jag den värld beskådar,
Som du har skapat med ditt allmaktsord,
Hur där din visdom leder livets trådar,
Och alla väsen mättas vid ditt bord.

[Kör]
Då brister själen ut i lovsångsljud:
O store Gud! O store Gud!
Då brister själen ut i lovsångsljud:
O store Gud! O store Gud!

[Vers 2]
När jag hör åskans röst och stormar brusa
o blixtens klingor springa fram i skyn
när regnets kalla friska skurar susa
och löftets båge glänser för min sky

[Vers 6 #]
När en gång alla tidens höljen falla
Och jag får skåda det jag nu får tro
Och evighetens klara klockor kalla
Min frälsta ande till dess sabbatsro

[Kör 2 #]
Då brister själen ut i lovsångsljud
Tack gode Gud! Tack gode Gud
Då brister själen ut i lovsångsljud
Tack gode Gud! Tack gode Gud