Hem Tillbaka

Oändlig nåd (Min frälsare har dött för mig)

[Vers 1]
Oändlig nåd mig Herren gav
och än idag mig ger
Jag kommit hem, jag vilsen var
var blind, men nu jag ser

[Vers 2]
Guds nåd, jag skälvde inför den
men sedan gav den ro
och aldrig var den större än
den dag jag kom till tro

[Ref]
Min frälsare har dött för mig
Ur dödens bojor friköpt mig
Hans nåd är som en väldig flod
Evig kärlek, oändlig nåd

[Vers 3]
Jag kom ur tvivel, mörka djup
ur vanmakt och ur skam
Den nåd som bar mig intill nu
skall bära ända fram

[Vers 4]
Guds löften ger vår längtan svar
som klippan är hans ord
Ej bättre sköld och skydd jag har
i himmel och på jord