Hem Tillbaka

Namnet framför andra namn är Jesus, ps 47

[Vers 1]
Säg känner du det underbara namnet
som till frälsning Gud oss gav
vars lov har sjungits ut i hela världen
över varje land och hav

[Refräng]
Namnet framför andra namn är Jesus
ej skönare på jorden fanns
Ty intet annat namn kan giva frälsning
intet annat namn än hans

[Vers 2]
Det namnet strålar som en morgonstjärna
över jorden nöd och natt
Det skänker mod och tänder hoppets låga
Där den flämtat svagt och matt

[Vers 3]
Det bringar himmelsk frid till kvalda hjärtan
skänker uti sorgen tröst
Det Bjuder vind och vågor vara stilla
när det stormar i mitt bröst

[Vers 4]
När alla andra namn en gång förbleknat
står dock namnet Jesus kvar
Dess purpurglans skall hela evigheten
stråla lika underbar