Hem Tillbaka

Frid, frid ljuvliga frid

[Vers 1]
I min andes fördoldaste djup tonar fram
en så underbar skön melodi
som en försmak av himmelens oändliga frid
när all oro och nöd är förbi

[Refräng]
Frid, frid ljuvliga frid
som min Fader i himmelen ger
Som en våg ur den eviga kärlekens hav
i min ande Guds frid strömmar ner

[Mellan]

[Vers 2]
Jag får vila så tryggt
i Guds ljuvliga frid.
Vila stilla i Jesu förvar.
ingen fara mig når,
varken dag eller natt,
i hans kärlek
min trygghet jag har

[Vers 3]
När en dag jag når fram
till den himmelska stad
där, i klarhet, jag fridsfursten ser,
skall jag glad stämma in
i de saligas sång
om den frid som
vår Fader oss ger