Hem Tillbaka

Den Evige

[Ref]
Du är den Evige
Du är den Helige, den Väldige är
Du Du är Gud

[Vers]
Lovsången och äran tillhör dig
Vishet och makt finns hos dig
Härlighet omstrålar dig du är Lammet på Guds tron
och vi böjer oss i tacksamhet för dig
Du är värdig att motta lov och pris
med ditt eget blod köpte du fri
Människor från alla länder folk och språk
och gjorde oss till präster åt Gud