Hem Tillbaka

Helige Ande kom oss nära, sgt 684


Helige Ande kom oss nära
Vi behöver Dig
Helige Ande kom oss nära
Vi behöver Dig
Din hjälp och Ditt stöd,
i vardagens liv
Jag själv är så svag.
Jag behöver Din kraft varje dag