Hem Tillbaka

Glädjens Herre


Glädjens Herren, var en gäst
vid vårt bord idag
Gör vår måltid till en fest
efter ditt behag
För de gåvor som Du ger
tackar vi Dig nu
Du som hör förrän vi ber
prisad vare Du
Amen, amen,
amen, amen, amen