Hem Tillbaka

Herre, vart för du mig?

[Vers 1]
Min barndom jag minns, min stora, djupa längtan
Att få tjäna Dig, var min stora trängtan
Jag gav Dig löften, men förstod ej vad det var
Men det Du lagt ner i mig, väntar ett svar

[Vers 2]
Herre, Du bar mig, då jag själv ej kunde gå
Herre, Du gav mig en glimt av Din nåd, och då
fick min ande liv. Något av Din härlighet,
visade Du mig. Tack för allt i evighet.

[Vers 3]
Herre, vart går Du? Jag har svärt hålla stegen.
Herre, var finns Du? Var inte så förtegen.
O Herre, Led mig till härlighetens berg.
Där jag får se Dig och vägen ändrar färg.

[Vers 4]
Ibland är Du långt borta från min lilla himlarand
Plötsligt står Du där, som på Genesarets strand.
Du gav dem att äta. Du gav dem åter nytt mod.
Du styrkte och mig, så Din vilja jag förstod.

[Vers 5]
Min Herre, Du är! Du har blivit allt för mig.
Mitt skydd och min hjälp, min tröst fann jag i Dig.
O Herre, den tid, som Du åter har gett mig.
Om Du frågar mig, blir mitt svar, Jag älskar Dig.