Hem Tillbaka

Från det att solen går upp

[A]
Från det att solen går upp
tills det att solen går ner
vill jag prisa Ditt namn
Ge honom ära

[B]
Jag vill ge mitt liv (ge mitt liv)
Jag vill ge mitt allt (ge mitt allt)
Jag vill gå den väg (gå den väg)
Väg som han befallt (han befallt)

[C]
Varje knä ska böjas inför konungarnas kung
Så kom prisa honom, så kom ropa ut och sjung