Hem Tillbaka

Korset där Jesus gav sitt liv, sgt 450

[Vers 1]
Han böjde sig ner i ödmjukhet
och blev allas tjänare då
Han tänkte aldrig på sig själv
när han skulle dödstraffet få
Kärleken kände ingen gräns
när lidandets väg han fick gå

[Refräng]
Korset där Jesus gav sitt liv
det är min glädje och min ära
Korset kärlekens sköna symbol
det är för alltid sången i mitt liv

[Vers 2]
Korset restes för en värld
förlorad i mörker och nöd
Gudasonen offret blev
och vi finner liv i hans död
Jag ville gråta av tacksamhet
det var mina synder han bar