Hem Tillbaka

Tänk vilken underbar nåd av Gud Sgt 439

[Vers 1]
Tänk, vilken underbar nåd av Gud,
att du får vara hans sändebud
och till den döende världen gå
för att hans kärlekssäde så.

[Refräng]
Gå, gå, såningsman gå! Gå, gå, såningsman gå
ut att den ädla säden så! Gå, gå, såningsman gå.

[Vers 2]
Får du ej främst uti ledet stå,
verka Guds verk i det tysta då.
Herren, som i det fördolda ser,
blott efter trohet lön dig ger.

[Vers 3]
Men inte bara av tal och sång
blir mänskor väckta ur syndens tvång.
Genom ett liv efter Herrens bud
hjälper du många fram till Gud.

[Vers 4]
Tröttna då ej att Guds ord så ut.
Arbetets möda får lön till slut.
Om än med tårar du nu får så
skall du med jubel skörda få.

[Vers 5]
Snart är den slutad vår arbetstid,
och vi går hem till en evig frid,
möter de själar vi vunnit här,
strålande som juveler där.