Hem Tillbaka

Jag har nu beslutat mig, sgt 514

[Vers 1]
jag har nu beslutat mig att en gång vara med
fira bröllop i Guds stad för jag är bjuden med
Jag kunde valt att svara nej, men gav mitt ja i tid
Där ska sången aldrig tystna, jag är evigt fri

[Vers 2]
Jag har nu beslutat mig att sjunga i en kör
utav Jesu lärjungar från jordens alla hörn
Vi är så många människor som gått från död till liv
Där ska sången aldrig tystna, jag är evigt fri

[Vers 3]
Jag har nu beslutat mig att leva i hans ljus
Visa människor jag möter till min Faders hus
och säga dem: där finns ej ångest allting andas frid
Där ska sången aldrig tystna, jag är evigt fri

[Vers 4]
Jag har nu beslutat mig at möta Herren Gud
Ansikte mot anskikte som brudgum möter brud
att börja glädjens festmåltid långt bortom rum och tid
Där ska sången aldrig tystna, jag är evigt fri