Hem Tillbaka

Halleluja, sjung om Jesus, ps 15 (Alt accord)

[Intro]

[Vers 1]
Halleluja, sjung om Jesus,
Han är den som spiran bär
Halleluja, hans är makten,
hans allena segern är
Hör hur sångerna från Sion
brusar som en mäktig flod
Jesus alla folk och stammar
återlöste med sitt blod

[Vers 2]
Halleluja, ingen ensam, ingen hjälplös, lämnats kvar
Halleluja, tron sin tillflykt och sitt ljus i Jesus har
Fast än skyar honom lyfte
bort och ingen honom ser
Glömmer vi ej vad han lovat alltid skall jag bo hos er

[Vers 3]
Halleluja, du som bjuder syndare, till bords med dig
Halleluja, öppnad famnen är för alla, också för mig
Över jordens vidd din förbön, genom dag och natt oss når.
Bed för mig inför din Fader, du som vid hans sida står

[Vers 4]
Halleluja, Konungarnas konung är du och förblir
Halleluja, Född av kvinna är du och du blev som vi
Stor din härlighet i himlen
speglad över hav och jord
störst när ner bland oss du stiger
och oss mättar vid ditt bord