Hem Tillbaka

Trona på vår lovsång

[Refräng]
Vi välkomnar dig nu Gud i vart öppet hjärta
Sitt på tronen regera, regera här
Vi välkomnar Ditt rike kom ta över platsen
Helig Ande regera, regera här

[Vers]
Du kommer med glädje till skapelsen
När den intar platsen du en gång bestämt
Du är Kungen, allting måste böja sig
Låt allt inta platsen som du en gång tänkt
Vi vill inta platsen du har förberett