Hem Tillbaka

Namnet Jesus vill jag sjunga, ps 386, sgt 365

[Vers 1]
Namnet Jesus vill jag sjunga sköna namn som ej förgår
Dig jag vill med frigjord tunga prisa varje dag jag får
Till de unga till de gamla har det namnet glädje bud
Det kan kalla det kan samla vilsna barnen hem till Gud

[Refräng]
Namnet Jesus himlens hälsning
det mitt hjärtas kärlek vann
I det namnet fann jag frälsning
inget annat frälsa kan

[Vers 2]
Namnet Jesus skönt det klingar låt det ljuda runt vår jord.
Inget annat världen bringar hopp och tröst som detta ord.
För det namnet hatet viker för det namnet ondskan flyr.
I det namnet skall Guds rike bryta fram när dagen gryr.

[Vers 3]
Genom nöden genom natten lyser härligt Jesu namn.
Seglaren på vida vatten leder det till tryggad hamn.
Och när sol ej mer skall vara Jesunamnet lyser än,
prisad av en tallös skara prisat högt i himmelen.