Hem Tillbaka

På en avlägsen höjd

[Vers 1]
På en avlägsen höjd stod ett grovt dystert kors.
Symbolen för smärta och skam
O jag älskar det kors där vår Herre för oss.
Blev till döden en smärtornas man.

[Ref]
Jag vill älska det urgamla kors
I dess kraft skall jag segrande gå
jag omfamnar det heliga kors
Till jag segrarens krona skall få

[Vers 2]
Detta urgamla kors som ej världen förstått.
Förunderligt drar mig till sig.
Ty Guds heliga lamm som till Golgata gått.
Det i kärlek har burit för mig.

[Vers 3]
I det urgamla kors av Guds blod färgat rött.
En underbar skönhet jag ser.
Ty det är på det korset Han lidit och dött.
Han som frälsningens nåd åt mig ger.

[Vers 4]
För det urgamla kors vill jag trogen och glad.
Fördra både hån och förakt.
Tills Han kallar mig hem till den himmelska stad.
För att dela Hans ära och makt.