Hem Tillbaka

Närmare Gud till dig, sgt 271

[1]
Närmare Gud, till dig, närmare dig
Om det än blir ett kors som lyfter mig
Sjunger jag innerlig
Närmare Gud, till dig
Närmare Gud, till dig, Närmare dig

[2]
Döljer för pilgrim trött solen sitt sken
Blir än min huvudgärd hårdaste sten
Skall jag dock drömma mig
Närmare Gud, till dig
Närmare Gud, till dig
Närmare dig!

[3]
Där skall all nåd du gav så för min syn
Såsom en stege, rest upp emot skyn
Änglar där vinkar mig
Närmare Gud, till dig
Närmare Gud, till dig
Närmare dig!

[4]
Vaknad jag reser glad stenen så hård
Såsom mitt betel upp, minnet till vård
Natten ju förde mig
Närmare Gud, till dig
Närmare Gud, till dig
Närmare dig!

[5]
Sist, när jag ställa får uppåt min färd
Och jag har bakom mig mig jordelivets värld
Viskar det åt mig:
Närmare Gud, till dig
Närmare Gud, till dig
Närmare dig!