Hem Tillbaka

Ett ljus i mitt fönster


Du tände ett ljus i mitt fönster i dag
och hela mitt liv blev nytt
Jag lovade Dig min trohet
och plötsligt hade dagen grytt
Du stod livs levande framför mig
Jag föll ned för Dig som död
Allt som förut känts viktig
förtärdes av Din glöd
Det jag själv trodde var av värde
betydde inget för Dig
men alld det jag ansett för litet
det var det som behagade Dig
Du såg in i mitt liv med evighetsperspektiv
Du sade: Det jag har vill jag ge dig
om du ger ditt allt till mig
Var trygg för jag skall förse dig
om du väljer att älska Mig
Ge Mig ditt liv som ett offer.
det kostar att följa Mig
Så Mitt barn, beräkna priset
kom sedan och följ efter Mig
Du lilla mänskobarn varför fruktar du
Jag vill dig ju bara gott
Min kärlek den äger du
Visst kan du leva gott
vinna allt som världen ger
men vad är det värt vid evighetens gräns
Du tände ett ljus i mitt fönster i dag
och hela mitt liv i Ditt ljus
Allt jag byggt upp i egen kraft
Jag ber Dig, förtär det Gud
Jag vill lägga mitt liv på Ditt altare
vill lägga det ner inför Dig
Allt är det värt att följa Dig
så jag väljer att älska Dig
Du är mitt liv mitt Allt, Du är min Kung
Du är min frälsare
Min befriare är Du
Jag äger ingenting
som jag inte fått från Dig
min i mitt hjärta bär jag en skatt
Min skatt är Du